Transkrypcja cyrylica online dating

Dobrze by było zatem, formułując opinię lub odnosząc się do tego tekstu, takie czy inne zastrzeżenie wygłosić — to ułatwi wzajemną pobłażliwość. Z własnymi myślami (albo tylko myś*ami) wrócę znienacka.

transkrypcja cyrylica online dating-82

10 Człowiek pobłażliwy nie może ubierać swej pobłażliwości w formę ostentacyjną, domagać się za nią wdzięczności, uznania lub hołdów.9 Człowiek pobłażliwy może uważać wiele poglądów ludzkich za niesłuszne, a wiele czynów ludzkich za złe i ma wtedy obowiązek walczyć z nimi, człowiek pobłażliwy nie jest bowiem sceptykiem bez poglądów.Człowiek pobłażliwy nie powinien jednak marzyć o tym, aby takie niesłuszne czy złe rzeczy znikały z powierzchni ziemi i nigdy nie istniały.(…) Tak więc, szanując wszystkie poglądy, człowiek pobłażliwy bynajmniej nie sprzeniewierza się jedynej prawdzie, lecz przeciwnie – oddaje jej hołd.4 Człowiek pobłażliwy musi w swej pobłażliwości zrobić jeden wyjątek: nie wolno mu pobłażać samemu sobie.

Leave a Reply